Registreren

Registreren is eenmalig, eenvoudig en gratis.

Privacy

De Orde van de Commeduur verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

 Uw gegevens
Naam
E-mail
Adres
 
Postcode / plaats
Relatie met OVDC
Ik wens alles digitaal te ontvangen
Ik wens alles via briefwisseling te ontvangen

Indien u niet meer wenst uitgenodigd te worden op onze activiteiten hoeft u niets te doen en wordt u - zoals bepaald door de GDPR wetgeving - uit ons adressenbestand verwijderd.